Nyheter

Migrationsverket ändrar nu på sin bedömning av vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Detta efter en ny dom från Migrationsöverdomstolen.

Enligt gymnasielagen kan man få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om man kan försörja sig själv. Tidigare så har Migrationsverket sett att det räcker att försörjningskraven är uppfyllda när ansökan prövas. Nu gör myndigheten en ny bedömning som innebär att man måste vara anställd innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet löper ut.

Den som ansöker om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen måste visa att hen kan försörja sig som anställd eller egen företagare. Ansökan ska lämnas in innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet slutar att gälla. Tidigare har Migrationsverket dock bedömt att det räcker att kravet på egen försörjning är uppfyllt när ansökan prövas.

I en vägledande dom gör Migrationsöverdomstolen en annan bedömning. Enligt domstolen måste anställningen vara påbörjad innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet löper ut.

”Migrationsöverdomstolens nya dom innebär att kraven för permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda både när man ansöker och när Migrationsverket prövar ansökan”, säger Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius i ett pressmeddelande.

Förändringen innebär att det inte längre är möjligt att få permanent uppehållstillstånd om man vid ansökan bara har ett anställningserbjudande.

För att uppfylla lagens krav på ”varaktig försörjning” kräver Migrationsverket att man har en fast anställning eller en visstidsanställning om minst två år förklarar migrationsverket.

”I praktiken kommer det framöver innebära att man kan få avslag om man hade ett avtal om två års anställning när det tidsbegränsade uppehållstillståndet löpte ut, men det vid prövningstillfället återstår mindre än två år av anställningen”, skriver myndigheten.

De nya kraven gäller omedel­bart och påverkar även de som lämnade in sin ansökan innan domstolen meddelade sin dom.