Nyheter

31-årige Abdalmasih Hanoun från Trollhättan var mannen bakom förmiddagens brutala knivattackdåd på en lekplats i franska Annecy, skriver Samnytt.

Abdalmasih Hanoun, 31 år med ursprung från Syrien, sökte asyl i Sverige 2013, då var han 21 år gammal. Det framkommer under hans asylansökan att han tjänstgjort i den syriska armén från juni 2011 fram till december 2012. Han ska ha varit officer med officersgraden furir.

Abdalmasih Hanouns asylansökan beviljas 14 november 2013, och han får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mellan 2017 och 2022 ansöker han flera gånger om svenskt medborgarskap med hans ansökningar avslås på grund av hans historia inom den syriska armen. Migrationsverket menar att den syriska armen kan kopplas till ”systematiska, omfattande och grova övergrepp såsom tortyr, mord och utomrättsliga avrättningar”. Därför avslås hans ansökan om svenskt medborgarskap. Avslaget har med ett regeringsbeslut från 2004 där asylsökande med en bakgrund i en organisation som anklagas för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten får vänta minst 25 tills de kan få ett svenskt medborgarskap.

Abdalmasih Hanoun har familj i Sverige och är gift med en yngre kvinna som också kommer från Syrien och de har minst ett barn. Familjen är dock skrivna på olika adresser och trots giftermål har inte kvinnan samma efternamn som mannen.

I juni 2022 dömde Abdalmasih Hanoun för bidragsfusk i 14 fall. Enligt domen har han plockat ut A-kassa samtidigt som han fått bidrag för heltidsstudier från CSN.
Tingsrätten skriver i sin dom att straffvärdet motsvarar två månaders fängelse, men eftersom Abdalmasih Hanoun var ostraffad stannar påföljden vid villkorlig dom och 50 dagsböter om 50 kronor.