Nyheter

En man som troligtvis är i 35-årsåldern har levt länge i Sverige som barn. Nu nekas han svenskt medborgarskap då det inte går att styrka hans ålder eller identitet. Trots detta kommer han att få stanna i Sverige. Detta rapporterar Fria Tider om.

Sedan 2014 har mannen haft permanent uppehållstillstånd i Sverige och han ansökte 2021 om svenskt medborgarskap. 2022 avslog Migrationsverket hans ansökan om svenskt medborgaskap då det framkommit att mannen ljugit om sin ålder. När han ansökte om asyl i Sverige uppgav han en ålder som inte stämmer överens med de uppgifter som kommit in senare till myndigheten.

Efter en utredning så ansåg Migrationsverket att hans angivna ålder inte var trovärdig och han bedömdes att vara vuxen. Hans födelsetid ändrades då till september 1989. I samband med asylutredningen ändrade mannen sig och uppgav att hans rätta födelsetid är den september 1992. Att han uppgett felaktiga uppgifter menar han beror på att han fått rådet att söka asyl i Sverige som minderårig. Trots lögner i sina asylansökan så har mannen beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige, vilket ger honom rätt att stanna här.

Mannen har under sin asylprocess aldrig uppgett att han är född 1989, utan först 1998 och senare 1992. I samband med att han ansökte om svenskt medborgarskap skickade han in ett hemlandspass utfärdat i maj 2018 för att styrka sin identitet. Det framgår av passet att han är född den 21 september 1989.

Migrationsverket anser att det är försvårande med mannens födelsetid och myndigheten är tveksamma på de uppgifter de fått från mannen. Man anser också att det inte finns någon anledning att ge mannen dispens, vilket är fullt möjligt att ge.

– När den klagande i ärendet lämnat olika uppgifter om sin födelsetid och denna har ändrats på initiativ av Migrationsverket har han inte gjort sin identitet sannolik, säger Peder Liljeqvist, kammarrättslagman, i ett pressmeddelande.