Ur flödet/i korthet

Finlands inrikesminister Mari Rantanen meddelade förra veckan att regeringen kommer att skärpa invandringspolitiken och göra det lättare att utvisa asylsökande, samtidigt som det blir svårare att få finskt medborgarskap.

Det var torsdagen den 18 april som Rantanen, som representerar partiet Sannfinländarna, informerade om den första delen av skärpningen av den finska invandringspolitiken, som nu ska till riksdagen, rapporterar det finska publicist-bolaget YLE.

– Finlands asylpolitik måste göras effektivare och snabbare, säger Rantanen.

Denna första del av förslagen stärker särskilt kraven på medborgarskap.

I dag kräver finskt medborgarskap fem års bosättning i Finland. Detta kommer att förlängas till åtta år.

Det kommer inte längre att bli möjligt att stärka sin sak genom att bara stanna i landet:

Endast den tid personen har haft uppehållstillstånd räknas som uppehållstid.

Den tid det tar att behandla asylansökan ingår därför inte längre.

Senare kommer andra villkor att införas, som krav på försörjnings- och medborgarskapsprov.

Den finska regeringen vill inte heller att asylsökande ska försöka ändra spelreglerna på vägen:

Personer som söker internationellt skydd eller som har fått avslag på sin ansökan ska inte kunna ändra processen och ansöka om uppehållstillstånd för arbete, verksamhet eller studier.

– Regeringen har också beslutat att asylprocessen inte ska vara en akt för arbetskraftsinvandring.

Enligt regeringens förslag ska de som invandrar illegalt inte heller kunna röra sig fritt:

Gränsförfarandet innebär också att asylsökande som har ansökt om asyl vid gränsen inte kan röra sig fritt i Finland, utan måste bo på den mottagning de anvisades till när de ansökte.

Samtidigt kommer de ekonomiska fördelarna att minska:

Regeringen föreslår också en tillfällig minskning av mottagningsstödet till asylsökande.

Hur mycket bidraget minskas med beror på om mottagaren bor ensam, i ett gemensamt hushåll, är ensamstående förälder eller har barn.

Förändringen är tillfällig och ska ge besparingar på 16 miljoner euro 2024-2025.

Finland mottog 5 372 asylansökningar under 2023. Dessutom sökte 19 426 personer, främst ukrainare, tillfälligt skydd i Finland förra året.

Under samma period mottog Sverige 12 644 asylansökningar, och ytterligare 12 498 personer ansökte om tillfälligt skydd i Sverige [reds. anm.].