Nyheter

Personer som misstänks för terrorism eller krigsbrott och som utgör ett säkerhetshot mot Sverige men som inte kan utvisas, har i dag samma förmåner som andra asylsökande och skyddsbehövande. Det vill Migrationsverket nu ändra på och har därför skickat en begäran om en lagändring till regeringen.

Migrationsverket skickade i onsdags in en begäran om en lagändring till regeringen. Myndigheten anser att det är stötande att omkring 340 utlänningar, vars utvisningar inte kan verkställas, får samma tillgång till välfärdssystemen som andra flyktingar och asylsökanden..

Migrationsminister Maria Stenergard håller med.
– Det är stötande att personer som bedöms vara säkerhetshot eller som är grova brottslingar får så generös tillgång till vår välfärd, säger hon.

Nu ska Justitiedepartementet se över lagen i syfte att begränsa dessa personers rättigheter.
– Detta är en känd problematik som Migrationsverket fört fram tidigare, säger Stenergard .

Stenergard tycker det är anmärkningsvärt att den förra socialdemokratiska regeringen inte genomfört lagändringar och skärp reglerna. Vilket har varit möjligt för socialdemokraterna att göra. Den förre socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson duckade ansvar under sin tid som justitieminister i den socialdemokratiska regeringen.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik säger att med den nuvarande  lagstiftning så har man inget annat val än de dessa individer tillfälliga uppehållstillstånd (ett år). Med uppehållstillståndet följer förmåner som t.ex. arbetstillstånd, folkbokföring och tillgång till det svenska välfärdssystemet.

– I förlängningen kan detta innebära att inkomster eller medel ur den svenska välfärden används för att finansiera säkerhetshotande verksamhet, säger Mikael Ribbenvik.

Ribbenvik menar att det är orimligt att individer som har utvisningsbeslut på grund av att de anses vara ett säkerhetshot eller som är misstänkta gör grov brottslighet tillåts att bosätta sig i landet och att de har samma förmåner som andra skyddsbehövande