Nyheter

9 000 personer som ska utvisas är efterlysta i Sverige, rapporterar Fokus. Nu varnar migrationsverkets personal för en kaosartad situation.

Migrationsverket har lämnat över 13.00 ärenden till polisen. Det handlar om personer som fått avslag på sitt uppehållstillstånd och där man behövt polisen för att genomföra en utvisning. Drygt 9000 av dessa ärenden handlade om personer som var efterlysta. Utöver detta fanns flera ärenden om personer som nekats uppehållstillstånd och som inte överlämnats till polisen, och fall där asylsökande blivit kvar fastän de fått utvisningsbeslut på grund av brottslighet, skriver Fokus. Som lagstifiningen är i dag så kan Migrationsverket inte göra mycket eftersom de inte får använda tvång. Därför måste polisen ofta kopplas in i ärenden. Vilket gör att det hela blir en komplicerad och kostsam process. Migrationsverket inte inte tvinga någon att lämna landet, vilket polisen kan och får göra.

I ett reportage av Henrik Sjögren, från tidningen fokus vittnar berättar anställda vid ett av Migrationsverkets förvar om en kaosartad situation. En anställd berättar för Fokus att migrationsverket släpper ut ”långt fler” än vad de utvisar. En orsak är att man bara kan hålla en asylsökande i förvar i max ett år – sedan måste personalen släppa dem.

Anna Högberg, tidigare beslutsfattare berättar för Fokus om ett komplicerat och krävande system som missbrukar och utnyttjas till de asylsökandes fördelar. När det till exempel kommer till personer som befinner sig illegalt i Sverige så söker dessa individer asyl direkt när de upptäckts. Vilket gör att myndigheten inte får ta dom i förvar, förklarar Högberg.

– Asylpro­cessen är ofta lång och krävande och under den tiden har de alla möjligheter att försvinna in i skuggsamhället, säger hon till Fokus.

En anställd på migrationsverket berättar för Fokus hur det brukar gå till när en person som ska avvisas som inte ämnar att gå med på utvisningsbeslutet.
Allt som behövs för att få stanna kvar är att ställa till med bråk på flygplatsen så får den utvisade inte gå ombord. Det krävs väldigt lite för att säkerhetspersonalen säger ifrån och då är det bara att köra tillbaks personen till migrationsverket förvar igen.

Detta kan upprepas flera gånger och en person som ska utvisas kan sätta det hela i system i upp till ett år berättar migrationsverkets anställde.

– Proceduren upprepas tills maxtiden för förvarstagandet går ut. De får sitta i förvar i två månader, vilket kan förlängas upp till ett år. Därefter måste vi släppa ut dem.

”Vad menar du? Ni släpper alltså ut personer med utvisningsbeslut och som har bedömts inte vilja samarbeta?”
– Ja. Vi släpper ut långt fler på gatan än vi utvisar, berättar personen för Fokus.

Document har sökt Polisen och Migrationsverket.