Nyheter

En man har blivit dömd för våldtäkt av Högsta domstolen efter att ha fört upp sina fingrar i sin flickväns underliv under förevändningen att ”kontrollera” om hon hade varit otrogen.

I domen betonas betydelsen av frivillighet; att samtycke till en handling inte automatiskt innebär samtycke till en annan, enligt HD.
Högsta domstolen noterar att om en specifik sexuell handling tydligt skiljer sig från andra, kan det motivera en annan bedömning, vilket är fallet här.
Händelsen ägde rum i Huddinge för fyra år sedan. Trots att kvinnan deltog frivilligt i sexuella aktiviteter med sin pojkvän, hade hon inte samtyckt till att han skulle genomföra kontrollen med sina fingrar. Mannen förklarade sitt syfte först efter att handlingen hade utförts.

”Det var en handling som hon inte alls var förberedd på. Dessutom är det fastslaget att den tilltalade visste att kvinnan inte ville genomgå denna kontroll, men han utförde den ändå”, skriver Högsta domstolen.

Enligt HD måste frivillighet alltid bedömas noggrant. Mannen har nu dömts för våldtäkt, en dom som bekräftar tidigare domar från tingsrätt och hovrätt.
”Detta fall belyser behovet av att olika delar av händelseförloppet kan bedömas olika i sexuella brottmål. En person kan delta frivilligt i vissa delar, men inte i andra. Det är viktigt att alltid bedöma omfattningen av frivillighet och dess innebörd”, säger justitierådet Johan Danelius, som var en av domarna i avgörandet, enligt ett pressmeddelande.

Mannen har fått ett fängelsestraff på 1,5 år och har även dömts för grov kvinnofridskränkning. Två av justitieråden var oense och ville fria mannen från våldtäktsanklagelserna.