Nyheter

Dagens Juridik skriver om en 30-årig, polisanställd kvinna som döms för bidragsbrott efter att ha lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid ansökan om tillfällig föräldrapenning. De felaktiga uppgifterna har lett till att hon felaktigt fått ut 89 900 kronor. Nu förlorar hon jobbet.

Kvinnan döms efter att ha lämnat in 26 ansökningar om tillfällig föräldrapenning mellan 5 mars och 9 december 2020 med osanna uppgifter. Då hon lämnade felaktiga uppgifter till Försäkringskassan kunde kvinnan lura till sig närmare 100.000 kronor. Vilket enligt domen var 54 dagar med tillfällig föräldrapenning.

Enligt uppgifter från förundersökningen har kvinnan de dagar då hon erhållit tillfällig föräldrapenning haft fridag, semester, arbetat eller varit frånvarande på grund av egen sjukdom. Vid några tillfällen har hon enligt arbetsgivaren varit frånvarande på grund av så kallad vab, men enligt förskolan har kvinnans barn då varit närvarande i förskolan.

Poliskvinnan försvarar sig med att säga att det under en period varit stökigt i hennes liv. Att hennes barn under pandemin var väldigt sjukt och hon jobbade treskift. Poliskvinnan säger att hon var medveten om att hon var återbetalningsskyldig och inte haft några anmärkningar på detta.

I domen går det att läsa:
”Tingsrätten konstaterar att det i målet är fråga om ett stort antal felaktiga ansökningar om tillfällig föräldrapenning. Det framstår som osannolikt att N.N vid samtliga dessa tillfällen lämnat felaktiga uppgifter till Försäkringskassan av misstag.

Flera av ansökningarna har dessutom gjorts i nära samband med de dagar för vilka tillfällig föräldrapenning har sökts. N.N kan vid dessa tidpunkter inte felaktigt ha trott att hon skulle ha arbetat de dagar för vilka tillfällig föräldrapenning söktes.

Därmed måste enligt tingsrätten N.N ha insett att hon lämnade felaktiga uppgifter till Försäkringskassan och att det därmed förelåg en risk för att tillfällig föräldrapenning felaktigt skulle betalas ut. Hon har därmed begått brotten uppsåtligen”, skriver domstolen.

Polismyndighetens personalansvarsnämnd har gjort bedömningen att kvinnan inte längre kan ha kvar sin anställning inom polismyndigheten.

Påföljden stannar vid villkorlig dom och kvinnan ska betala 800 kronor till brottsofferfonden.