Nyheter

Regeringens utredare har presenterat förslag om att höja det minimilönegolv som krävs för personer utanför Europa som vill arbetsinvandra till Sverige. Enligt förslaget ska lönegolvet höjas till 34 200 kronor, vilket motsvarar 100 procent av medianlönen. Vissa yrkesgrupper kan dock bli undantagna från detta krav.

Ann-Jeanette Eriksson, regeringens särskilda utredare, överlämnade idag sina förslag om skärpta krav för arbetsinvandring till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Förslaget innebär en höjning av lönekravet för icke-européer som vill erhålla arbetstillstånd i Sverige. Det nuvarande kravet på 80 procent av medianlönen, motsvarande 27 360 kronor, föreslås höjas till 100 procent av medianlönen, vilket innebär en lön på 34 200 kronor.

Utredningen har inte bedömt huruvida arbetsinvandringen kommer att minska till följd av detta förslag. Potentiellt drabbade yrkesgrupper kan vara vissa inom restaurangbranschen och ”vissa tekniska yrken”.

Samtidigt föreslår utredaren att arbetskraftsinvandrare inom vissa bristyrken ska kunna undantas från lönegolvet, även om en lista över dessa yrken ännu inte har tagits fram. Beslut om undantag för dessa yrken föreslås fattas av regeringen baserat på rekommendationer från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

För de yrken som undantas från lönegolvet föreslås att lönen ska uppgå till antingen lägsta lön enligt kollektivavtal eller enligt branschpraxis.

Enligt utredningens förslag ska två yrken helt uteslutas från arbetsinvandring – personliga assistenter och bärplockare. Syftet är att motverka missbruk av regelverket kring arbetsinvandring. Dock föreslås att bärplockare ska kunna fortsätta att komma till Sverige som säsongsarbetare.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2025.