Nyheter

Migrationsverket har påbörjat arbetet med att upprätta återvändandecenter i Sverige där migranter som fått ett av- eller utvisningsbeslut kan placeras.  Regeringen vill nu gå ett steg längre och placera illegala migranter i återvändarcenter utanför EU.

Det är det växande skuggsamhället, kriminalitet, möjliga terrorhot och de stora samhällskostnaderna som gör att den blågula regeringen nu ser på möjligheten att bygga återvändarcenter utanför EU. Tillsammans med flera andra länder tittar Sverige på återvändandecenter för dem som har ett avvisningsbeslut men som av någon anledning inte går att verkställa, exempelvis personer vars hemländer inte vill ta emot dem. Dessa center ska placeras utanför EU.

– Vi kommer att behöva gå ännu längre och titta på vad vi kan göra framöver för att få en kontrollerad invandring, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till DN.

I nästa vecka ska hon träffa sina nordiska ministerkollegor i Köpenhamn och diskutera frågan.

– Jag tror att det här ligger helt i linje med hur de andra nordiska länderna vill arbeta. Vi har en mycket stor samsyn trots olika politiska färger på regeringarna. Vi är rörande överens om hur migrationspolitiken måste utvecklas och behovet av att samarbeta inom Norden men också inom övriga EU för att få återvändandet att fungera.

Stenergard ser gärna att fler europeiska länder ansluter sig till planerna och bekräftar att det är fler länder än bara de nordiska som är intresserade av att utforska sådana lösningar.

– Jag upplever en enorm frustration bland mina kollegor i EU över att det nuvarande asylsystemet inte fungerar. Jag tror att vi kommer behöva gå ännu längre och titta på vad vi kan göra framöver för att få en kontrollerad invandring.