Nyheter

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard från Moderaterna har avslöjat att en grupp europeiska länder, särskilt de nordiska, överväger att etablera ”återvändarhubbar” utanför EU för att hantera personer som fått avslag på sina asylansökningar. I en intervju med Ekots lördagsprogram förklarade Stenergard att detta förslag skulle innebära att personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut, men där verkställigheten av dessa beslut är hinderad av olika skäl, skulle placeras i dessa hubbar.

Hon betonade att detta initiativ syftar till att sända en tydlig signal till dem som fått avslag på sina asylansökningar och att det är av vikt att följa utvisningsbeslutet och lämna landet. Enligt Stenergard är detta en åtgärd för att förhindra att individer försöker undvika utvisning och stanna kvar i Sverige mot gällande beslut.

– Personer som har lagakraftvunna beslut men där det av olika skäl inte kan verkställas till det landet, att man då placerar dem där, säger Stenergard till radion.

Tanken bakom ”återvändarhubbar” är att erbjuda en plats där personer som måste lämna landet kan placeras temporärt medan praktiska arrangemang för återvändande ordnas. Denna modell kan potentiellt underlätta för länder som har svårt att verkställa utvisningar och samtidigt signalera att avslag på asylansökningar inte leder till permanent vistelse i landet.