Nyheter

Skärpta krav för anhöriginvandring ska nu utredas. Det presenterades i dag av regeringen och dess samarbetspartner Sverigedemokraterna. Reglerna måste ses över och det måste göras svårare att anhöriginvandra till Sverige, säger Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, Ludvig Aspling.

Kan du sammanfatta vad det är som ni presenterat?

– Det är förslag på en ny utredning som kommer att se över reglerna för anhöriginvandring. Och det gäller de regler som vi inte har förändrat tidigare. I en tidigare proposition som gick igenom lite tidigare i mandatperioden var en av de första sakerna som vi gjorde så skärpte vi upp bland annat reglerna för undantag från försörjningskravet som gäller vid anhöriginvandring. Och det som vi gör nu är att se över dels hur man kan skärpa dessa försörjningskrav än vad det gäller till exempel inkomst som man ska ha för att kunna ta hit anhöriga.

Hur man kan skärpa in kretsen av personer som ska kunna komma som anhöriginvandrare. I dag är Sverige betydligt mer generöst än vad EU-rätten kräver på det området. Vi tillåter anhöriginvandring för en betydligt bredare krets av personer, men också att snäva in reglerna för vem som kan vara anknytningsperson.

Det finns möjligheter i EU-rätten att snäva in det här och göra regelverket lite mer strikt för vem som kan ta hit sina släktingar och framför allt när. Och det är också någonting som utredaren kommer att titta på, hur vi kan följa det internationella regelverket lite närmare.

Kommer det här även att gälla retroaktivt?

– Nej, men däremot finns ju vissa regler som kommer att gälla vid förlängning. I dag finns ju till exempel inget försörjningskrav vid förlängning av uppehållstillstånd. Om du ansöker om ett tillstånd för att återförenas i Sverige och en släkting kommer till Sverige, sedan när den personen vill söka om förlängt tillstånd gäller inget försörjningskrav, och det är en av de saker som kommer att förändras i och med detta.

Varför har det tagit så lång tid? Borde ni ha gjort det här tidigare?

– Nej, egentligen inte, för då skulle vi behövt göra någonting annat senare. Det här har inte kommit senare på grund av prioriteringar, utan snarare för att det är en lång kö av ärenden som ska betas av inom ramen för samarbetet. Och då måste någonting göras senare än någonting annat.

Vad vill ni se för effekter?

– Effekten, framför allt den viktigaste, är ju att personer inte ska kunna komma till Sverige och leva i fattigdom, i familjer där man har väldigt låga inkomster och kanske väldigt dåliga bostäder av låg standard. Och framför allt att personer också kommer att få vänta lite längre innan de återförenas i Sverige och att vi inte har familjeåterförening av andra än just de personer som EU-rätten kräver, vilket är den närmaste familjen, så att vi inte kommer att tillåta familjeåterförening för en bredare krets av släktingar.