Nyheter

Sverige ska genomföra en ny nationell folkräkning och Skatteverket och andra myndigheter har nu fått i uppdrag av Tidöpartierna göra en lägesbild av vilka som lever i Sverige. Finansminister Elisabeth Svantesson och Jimmie Åkesson (SD) presenterade idag detta på en presskonferens.

Den senaste folkräkningen gjordes på 1990-talet och då med hjälp av enkäter. Regeringen hoppas nu att detta går att lösa på andra sätt med hjälpa av digitala hjälpmedel. Finansminister Elisabeth Svantesson sa under pressträffen att det är många som är folkbokförda fel och hon berättar hur hon själv varit med under en dag då skatteverket utförde undersökningar.

– Det finns många fler som inte är folkbokförda på rätt ställe eller är här fast de inte ska vara här, säger Elisabeth Svantesson. Det är en viktig fråga i Tidöavtalet. Vi tar nu steg för att genomföra en folkräkning, sa finansminister Elisabeth Svantesson (M) på pressträffen.

Skatteverket kommer enligt Svantesson att bli den samordnande myndigheten som får i uppdrag att göra en bättre lägesbild av vilka som lever i Sverige och se till att människor är folkbokförda på rätt ställe. Regeringen har avsatt 500 miljoner kronor under mandatperioden för att genomföra folkräkningen.

Andra myndigheter kommer att få en större skyldighet än i dag att underrätta Skatteverket om personer som inte har rätt att vara i Sverige eller som är folkbokförda fel. Den skyldigheten träder i kraft 1 maj 2023. Det handlar först och främst om Migrationsverket och polismyndigheten, men gäller även andra myndigheter.

Förutom fler bosättningskontroller, det vill säga hembesök via klassisk dörrknackning ska rapporteringen till Skatteverket bli bättre när människor avvisas, utvisas eller vilka som får uppehållstillstånd återkallade. Regeringen ska också se över kontrollen av samordningsnummer och regeringen överväger även att införa en särskild folkbokföringsdeklaration.

– Det ska kunna vara så att man behöver rapportera var man bor och var man är, så att Skatteverket har kontroll på detta, förklarar Svantesson.

Sverige står inför en stor demografisk förändring. Vilket bekräftas av forskaren Tobias Hübinette. Det är ett matematiskt faktum att svenskar håller på att bli en minoritet i Sverige.

Om man tittar på den demografiska utvecklingen i Sverige de senaste 20 åren så har andelen med utländskt bakgrund nästan fördubblats. Tänker vi 20 år framåt och den dubblas en gång till, då är vi där. Det är ett matematiskt faktum. En kravlös integrationspolitik har gjort att många hamnat i utanförskap i stället för att bli en del av samhället, säger Jimmie Åkesson.

Jimmie Åkesson säger att andelen med utländsk bakgrund inte är ett perfekt mått,  men att det säger något om utvecklingen.

– Jag känner jättemånga som skulle ingå i den statistiken som skulle ingå i den statistiken som jag betraktar som svenskar och som är det.

Att Sverige förändras med en växande befolkning under en kort tid kommer att påverka. Det kan man tycka är bra eller dåligt, jag tycker det är dåligt, säger Jimmie Åkesson.

Åkesson säger vidare att en folkräkning är ett effektivt sätt att komma tillrätta med det så kallade skuggsamhället som kostar samhället enorma summor varje år.  Åkesson menar att människor utnyttjas och utnyttjar systemet. Så ska det inte vara i ett välfärdsland, säger Åkesson.