Nyheter

Det var en dyster prognos som finansminister Elisabeth Svantesson kom med under dagens presskonferens. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Det var budskapet som finansminister Elisabeth Svantesson (M) förmedlade under måndagen.

– Svensk ekonomi går mot en bister vinter, säger ministern på en pressträff.

– Det finns väldigt stora osäkerheter. Inflationen påverkar naturligtvis hela bilden av den ekonomiska tillväxten, säger finansministern.

De stora orosmolnen just nu för svensk ekonomi är utvecklingen för energipriserna, Ukrainakriget och inflationen, enligt ministern.

I konjunkturprognosen finns också en stigande arbetslöshet.

– Arbetslösheten väntas öka nästa år. Det är i sig ett problem. Vi går in i lågkonjunkturen med relativt hög arbetslöshet.
Den skenande inflationen, som nu ligger på på 9,7 procent, kallar ministern ”bekymmersamt”.

– Nu vet väldigt få vad man kan förvänta sig. Banker kan ta ut högre räntor. Allt det tillsammans skapar problem. Allt det här sammantaget är dåligt för Sverige och svensk ekonomi.

I det läget är det viktigt för regeringen att inte spä på den inflationen som finns, enligt Elisabeth Svantesson.

– Finanspolitiken ska vara återhållsam, sammanfattar Svantesson.

Den 8 november lägger regeringen sin första budget. Budgeten är förhandlad med Sverigedemokraterna.

– Det känns bra att lägga fram budget med majoritetsstöd, säger finansministern.