Nyheter

BILD STEFAN PERSSON

Sveriges statsminister Stefan Löfvén. Skärmdump: Regeringen.se

En svensk försvarsstudie visar att den ryska nyhetsorganisationen Sputnik sprider en negativ bild av de nordiska länderna. Längst ner på listan hamnar Sverige som enligt den ryska rangordningen beskrivs som ”ett land i fritt fall”.

Sputniks material är publicerat på sex språk: ryska, engelska, arabiska, spanska, kinesiska och farsi. Det sistnämnda språket för iranska läsare.

Systematisk smutskastning

Den ryska rapporten från Sputnik avslöjas i en studie från svenska Försvarshögskolan. Enligt studien sysslar den nätbaserade ryska Sputnik-kanalen med en systematisk och nedsättande beskrivning av förhållandena i grannländerna. Försvarshögskolans forskare har gått igenom de beskrivningar som Sputnik presenterat, i vilka f.ö. Finland får det mest positiva omdömet. Studiens huvudförfattare är Edward Deverell som är universitetslektor i statskunskap.

De svenska forskarna har identifierat de metoder som ligger till grund för ryssarnas nätversion av hur det ligger till i de nordiska länderna. En viktig metod och ett mål är att smutskasta grannländer på den internationella arenan genom att lyfta fram ländernas förkastliga livsstil och svaga ledarskap.

Definierade mål

Det är svenska Officersförbundets tidskrift Officerstidningen som beskriver ryssarnas avsikt och metod med de internationella, nedsättande beskrivningarna. Det är särskilt två mål som är intressanta: Sputnik försöker förstöra grannländernas internationella arbete, något som kan försvåra byggandet av allianser. Det andra målet är enligt studien att man försöker styra ett land så att det mer passar ryska intressen.

Norge ”nummer två”

Beskrivningen av Sverige är betydligt mer negativ än skildringen av Norge, som hamnar på andra plats efter Finland. Av de 104 artiklarna om Sverige som Sputnik publicerade i oktober månad mellan 2014 och 2019, var inte en enda artikel positiv.

– Man återkommer till historier om ett land som en gång var starkt och framgångsrikt, men som blivit moraliskt dekadent och politiskt försvagat, säger Edward Deverell.

Han berättar att artiklarna ofta handlar om kriminalitet och förändrade könsroller i feministisk anda. Många gånger avslutas texterna med paralleller dragna till den stora invandringsvågen 2015.

– Det här ser vi i artiklar om alla nordiska länder, men medan man efter ett par år slutar göra kopplingen till invandringen i de andra länderna fortsätter man att göra det i artiklar om Sverige, säger Edward Deverell.

Ett kraftigt hot

Han påpekar att den positiva bilden av Finland kan bero på den långa traditionen av nära förbindelser mellan Ryssland och Finland. Men – och det är ett viktigt ”men”:

– Det finns också en starkt hotfull ton i artiklarna som beskriver hur politiskt och ekonomiskt dåligt det vore för Finland om relationen till Ryssland försämrades, säger Edward Deverell.

Analysen är gjord inom ramen för forskningsprojektet ”Informationspåverkan: Sårbarheter och effekter”. Projektet är treårigt och finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.