Nyheter

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) ser allvarligt på det som framkommit i utredningen av polisledningens agerande gällande anklagelserna mot polischef Mats Löfving.

– Jäv ska inte förekomma i svenska myndigheter. Medborgarna måste kunna lita på att alla beslut fattas opartisk och sakligt, säger Strömmer till TT.

Han fortsätter:

– Den här typen av händelser är förtroendeskadliga. Jag ser det som en viktig uppgift för mig att följa hur man agerar utifrån utredarens rekommendationer och uppgifter men också förstås säkerställa att det här inte påverkar polisens fokus på kärnuppgiften. Vilket är att förebygga och bekämpa brott.