Nyheter

Hittills under 2023 har 19 personer skjutits ihjäl i Sverige och enligt justitieminister Gunnar Strömmar (M) är vi  ett ”exceptionellt allvarligt läge”

Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge, och därför tillsätter regeringen en ny utredning för att fler personer som deltar i kriminella nätverk ska dömas, sa Gunnar Strömmer på en pressträff under torsdagsmorgonen. Chefsåklagare Lise Tamm kommer leda utredningen som startar efter sommaren.

– Vi har sett en samhällsutveckling där det dödliga våldet har ökat på ett dramatiskt sätt, sa Gunnar Strömmer.

Likgiltigheten inför våldet, där folk av misstag skadas är en samhällsfara menar Strömmer. Samtidigt påpekar han att det är fler än de som skjuter och spränger som ligger bakom våldet.

– Väldigt många är delaktiga på andra sätt, det är förberedelse, stämplingsdelar och att man har information som hade gjort att man kunnat ingripa, där menar vi att vi måste gå fram för att skapa en modernare reglering. Det är lagstiftning som inte förändrats sen 60-talet, säger Gunnar Strömmer.

Justitieministern säger att det krävs en grundlagsändring för att kriminalisera deltagande i kriminella gäng, efter som det tar sikte på organisationer.

– Vi kommer att adressera den frågan grundlagsmässigt, säger Gunnar Strömmer.

Av de 30.000 gängkriminella som finns i Sverige är det ett mindre antal av dom som står för det grova våldet och grövsta brotten, berättar Gunnar  Strömmer.

– Väldigt många andra är aktiva i brottsligheten på ett mer eller mindre ingående sätt. Det är den här gruppen det här tar sikte på. De faller i dag utanför det straffbara området.

Den nya utredningen ska se över de osjälvständiga brottsformerna, som bland annat är försök, förberedelse och stämpling till brott. Den ska vara klar inom ett år.

En person som till exempel hanterar en krypterad telefon för att förbereda ett brott ska i  framtiden kunna lagföras.

– Det här är lagstiftningen som inte förändrats sedan 60-talet och det är verkligen hög tid, sa Strömmer.