Nyheter

45 personer har skjutits i år i Sverige. Vilket är lika många som under hela förra året. Polisen sammanställer regelbundet statistik över de dödliga skjutningarna i Sverige. Det här året har trenden varit tydlig: allt fler dör i skjutningar i Sverige. Forskare säger nu att Sverige har flest dödskjutningar per capita i Europa. 

Enligt Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet, kopplas skjutningarna normalt till konflikter mellan kriminella nätverk. Att skjutningarna ökat i år beror därför sannolikt på att vi har fler, eller mer, allvarliga konflikter än tidigare.  

– Skjutningar är oftast den typen av våld som är kopplad till organiserad, gängrelaterad brottslighet, säger han, till SVT.

Många gängkriminella sitter ju frihetsberövade just nu – så hur kommer det sig att skjutningarna fortsätter att öka?

– När man lyckas slå till mot kriminella gäng med starkt våldskapital så finns det studier som visar att det minskar våldet – men inte alltid. Det kan leda till ett maktvakuum där yngre förmågor vill positionera sig och som brukar våld för att göra det, säger Gerell.

Sverige har flest dödskjutningar per capita i Europa, varför det ser ut så är svårt att svara på. Troligen är det en kombination av många olika faktorer, enligt Gerell.

– Det kan bero på politiska beslut som har tagits för flera år sedan, globala förändringar, flyktingströmmar och en politisk oförmåga att hantera situationen när det väl har exploderat, säger han.

– Min chef skrev en rapport om det här på 90-talet och polisen har larmat om det här i 20 år. Alldeles för lite har skett.

Våldet har förändrats och Manne Gerell säger till SVT att i dag skjuter man för att döda. Gerell menar at samhället inte har klarat av att parera de förändringar som samhället genomgått och mer måste bland annat satsas på skolan i utsatta områden.

Hör kriminolog Manne Gerell förklara orsaken till våldets hämndspiral i SVT.