Nyheter

Situationen för Sveriges unga blir allt värre. En undersökning från SVT visar nu på att det skett över 700 skjutningar i närheten av skolor i Sverige.
Elever har de senaste åren fått lära sig hur man utrymmer en skola vid en pågående skarp situation. Det är ett helt nytt läge för elever i svenska skolor och de uttrycker nu en rädsla som aldrig tidigare funnits bland elever – rädslan över att bli skjuten under skoltid

Sven Granath, kriminolog vid Polismyndigheten, säger till SVT att det blir allt fler skjutningar och de kommer närmare skolan.

– När skjutningarna blir fler kommer det också närmare skolan. Det är en naturlig effekt. De unga känner till miljön och vet var man kan gömma vapen eller hur man snabbast flyr från platsen. Det är deras hemmaplan, säger Sven Granath, kriminolog vid Polismyndigheten.

SVT:s kartläggning visar att 16 procent av Sveriges grundskolelever – 196 000 barn – går på en skola där det skett en eller flera skjutningar inom 500 meters radie de senaste tre åren.

I Stockholm och Malmö är andelen betydligt större: närmare 50 procent. Värst är det områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta.
De flesta skjutningarna i SVT:s kartläggning sker utanför skoltid. Kriminologen Sven Granath betonar att många barn ändå påverkas av våldet.