Konstbild

Johannes Flintoe (1787-1870).
Penn og blyant på papir, 16,4 x 20,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Johannes Flintoe kan kanskje betraktes som forgjenger og inspirator for den nasjonalromantikken som her i Norge begynte å etablere seg rundt midten av 1800-tallet. Et viktig element her var Flintoes lærergjerning fra 1822 til 1851 ved Den kongelige Tegneskole i Christiania. Hans best kjente elever ved Tegneskolen var Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) og Hans Fredrik Gude (1825-1903).

Flintoe gjorde også en mengde skisser av norsk folkeliv, noe dagens bilde er et godt eksempel på.  Det ser ut som om han også har lagt merke til hvordan de tre tiggerbarn uttalte ordet skilling.

Bydelen Sagene i Christiania/Oslo har fått sitt navn fra sagbrukene, drevet med Akerselvens vannkraft, som en gang lå der. Det var der forfatteren Oskar Braaten (1881-1939), særlig kjent for komedien Den store barnedåpen (1925) vokste opp.