Konstbild

Jacob Calmeyer (1802-1883)
Olje på lerret, 34 x 49 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Fra 1819 finner vi Jacob Calmeyer i det første kullet ved den nyopprettede Kongelige Tegneskole i Christiania. Blant hans lærere her var Jacob Munch (1776-1839) og Johannes Flintoe (1787-1870). I årene 1821–26 var han elev ved kunstakademiet i København under Cristopher Wilhelm Eckersberg (1783-1853). I 1830 finner vi ham i Dresden som elev av Johan Christian Dahl (1788-1857).

I 1843 var han tilbake i Norge, og i årene 1846-53 i Holmestrand, der han ga en meget ung Harriet Backer (1845-1932) den første tegneundervisning.

Som det heter i Norsk kunstnerleksikon:

Mer i kraft av rollen som tradisjonsbærer fra Dahl enn ved sine verker bevarer Calmeyer en plass, om enn beskjeden, i norsk kunsthistorie.