Konstbild

Hans Emil Erichsen (1842-1912)
Kopi fra våtplatenegativ, Oslo Museum.

Hans Emil Erichsen var utdannet teolog, og ble til slutt stiftsprost på Hamar. Han var dessuten en dyktig amatørfotograf, og gjorde bruk av Olaus Krøger Holcks (1820-1876) våtplatekamera, patentert i 1862 – som enkelt sagt gjorde det mulig å fotografere uten et medbrakt mørkerom. Hele fremkallingsprosessen skjedde i selve kameraet. En annen fotograferende prest m.m.m som gjorde bruk av et slikt kamera var Ole Tobias Olsen (1830-1924).

Hans Emil Erichsen var for det meste aktiv som fotograf på Hamar, men i første halvdel av 1860-tallet må han ha besøkt Christiania flere ganger, og i Oslo Museum finner vi flere av hans motiver fra området rundt Øvre Foss.

Våningshuset på Øvre Foss var, inntil det ble revet i 1912, i bruk som overlærerbolig ved Foss skole. I dette fotografiet av Anders Beer Wilse (1865-1949) fra 1909 (Oslo Museum) kan vi se Foss skole til høyre.