Konstbild

Ruth Raabe (1898-1977)
Sølvgelatinkopi i Oslo Museum

Peckelgården lå i Pilestredet 18 i Christiania, og var hovedbygning på Falchenbergløkken. Tømmerbygningen ble oppført midt på 1700-tallet, med senere om- og påbygginger, sist i 1842. Peckelgården ble omsider vedtatt bevart i forbindelse med Arkitekturåret 1975 – men da var det for sent. Bygningen ble totalskadet i brann i 1974, og revet i ”arkitekturåret” 1975. Hovedårsaken synes å ha vært temmelig dårlig sikring.

Om bygningens til dels sørgelige historie kan vi lese både her og her.

Peckelgården har vært et mye benyttet motiv for både fotografer og bildekunstnere. Et utmerket eksempel fra 1940 finnes i Oslo Museum.

Som dagens bilde antyder, var Ruth Raabe ikke bare interessert i bygningers fasade mot gaten, hun dokumenterte også gårdsrom og trappeoppganger der det var mulig. Hun var meget omhyggelig med å notere når og hvor bildene var tatt, og på bakgrunn av dette kan vi langt på vei rekonstruere rutene hun fulgte.