Konstbild

Harald Oskar Sohlberg (1869-1935)
Olje på lerret, 86 x 101 cm, Göteborgs konstmuseum.

Akerselven mellom Vaterlands bro og Hausmanns bro i Kristiania/Oslo var et meget populært motiv blant kunstnere og fotografer i første halvdel av forrige århundre. Så vidt jeg kjenner til, gjorde Harald Sohlberg minst fire varianter. To av dem. fra 1900 og 1933 har vi tidligere vist her og her, den fjerde er sannsynligvis den vi finner her, datert til 1933-34 (privateie), og dermed blant de siste malerier Harald Sohlberg fullførte.

Ruth Raabe f. Børsum (1898-1977) var en både aktiv og svært dyktig amatørfotograf i Oslo på 1930-tallet. Her er hennes versjon (1931) av det meget populære motivet. Hennes bilder er nå i trygg forvaring i Oslo Museum. Hun var ikke tilknyttet noen kameraklubb (men medlem av Oslo Byes Vel), og fotograferte på eget initiativ, fortrinnsvis på søn- og helligdager. Dette kan muligens forklare at hun ikke nevnes i de fremstillinger av Norges fotohistorie som inntil nå er utgitt.