Konstbild

Harriet Backer (1845–1932)
Olje på lerret, 89 x 81,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

I 1874 reiste Harriet Backer til München for å fortsette sin utdannelse. Den gang hadde ikke kvinner adgang til akademiet der, men hun fikk privatundervisning av den tyske portrettmaleren Lambert Linder (1841-1889), og fra høsten 1875 var hun elev av Eilif Peterssen (1852-1928). I 1878 gikk veien videre til Paris, der hun ble til 1888.

Bildet er malt i det samme år som Harriet Backer reiste fra München til Paris. Det er holdt i en romantiserende, tyskinspirert stil, som ikke har mye til felles med hennes senere, sterkt fransk-inspirerte verker. Man kan kanskje mistenke at dette er bildets symbolske mening?

Man merker seg ellers hva som ser ut til å være en kaffe-samovar (om man kan bruke det russiske uttrykket, som betyr selv-koker)) på bordet til venstre.