Doc-TV

Rett etter annen verdenskrig var verden opptatt av: Hvordan kunne det skje? Hvordan kunne landet av diktere og tenkere blir et land av bødler? Svaret var: Den autoritære personligheten.

Filosofer i den såkalte Frankfurterskolen som Theodor Adorno gjorde sosiologiske undersøkelser som ”beviste” at svaret lå i barneoppdragelsen og tysk kultur: En autoritær familiefar, en lydig mor som lagde lydige barn. Som adlød uten å mukke. Det var forklaringen på at vanlige tyskere kunne bli forbrytere.

Hele 68’er-ideologien bygger på disse forestillingene. I Norge skrev Harald Ofstad boken ”Vår forakt for svakhet” som viste at det var beundringen osv styrke og forakt for det svake som lå til grunn for nazismen og han fant de samme trekk i vår kultur. Boken hadde stor innflytelse.

Disse tankene om at barna må få være frie går helt tilbake til Rosseau. Det er kulturen som korrumperer. Herav det store frigjøringsprosjektet som studentene var bannerførere for.

Men hva har skjedd på de 75 årene som er gått?

Nå er det venstresiden som har skapt en autoritær personlighet og den utfolder seg mer og mer.

De har fått mye å spille på med pandemien. Nå kan man kreve lydighet i samfunnskroppens navn. I kraft av pandemien kan man bestemme over hver enkelts helse. Samfunnskropp er et typisk totalitært begrep som både kommunister og nazister brukte.

Nå er vi der igjen.

Vi er også der hvor dagens kjønnsdysfori minner om nazistenes eutanasi.

Historien gjentar seg ikke, men den rimer.

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!