Doc-TV

Det føles som om de som er satt til å styre samfunnet er de som destabiliserer det. Skyldes det dumhet og inkompetanse eller ligger det en plan bak? Det er et spørsmål mange stiller seg.

Ser man på indikatorene så er de så massive at det skremmer folk fra å ta det inn over seg. Hvis de som styrer er de som destabiliserer, er alt mulig.

For å holde seg til det som er vårt metier, – journalistikk, så er det gjenkjennelig at mediene driver et spill.

Under Russiagate er det kjent at da FBI skulle søke spesialdomstolen FISA om tillatelse til å overvåke Trump-kampanjen, hadde de stort sett bare Steele-rapporten å bygge på. Det var litt tynt, de trengte noe mer. Hvordan skaffet de seg det? De lot forfatteren, den britiske eks-agenten Christopher Steele, gi intervjuer til utvalgte medier. Disse skrev da at ”ifølge etterretningskilder” har Trump hatt forbindelse til Putin. Da det kom på trykk kunne FBI vise til nye kilder som underbygget deres påstander. Men det var den samme kilden som lå bak. Det var sirkulærbevis.

Det er noe av det samme mediene holder på med i dag, enten det gjelder det grønne skiftet eller forholdet til Ukraina og krigen der. Man stiller ledende spørsmål og får de svarene man vil ha, og later som om man har oppdaget noe nytt. I virkeligheter følger man en opptrukket sti, et script. Publikum har blitt tatt ved nesen så lenge at de har internalisert svarene. Det kjennes derfor ut som om de er med på oppdagelsesferden. De har gjenkjennelsesfølelsen. De oppdager ikke at dette er en innpodet refleks.

Store deler av publikum har fått disse forestillingene massert inn og de tror det er deres egne oppfatninger som de har kommet frem til på egen hånd. Du møter mennesker som forsvarer NRK og NTBs verdensbilde som om det var deres eget.

Det er et forfall i opplysning som gjør at folk er klar for hva som helst. Også krig.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!