Konstbild

Hans Andersen Brendekilde (1857–1942)
Olje på lerret, 207 x 270 cm, Fyns Kunstmuseum, Odense.

Ved siden av brødrene Frants og Erik Henningsen var Hans Brendekilde sentral blant de danske sosialrealistiske malere på slutten av 1800-tallet. Han hentet gjerne sine motiver fra den danske landsbygden, som også er beskrevet I komponisten Carl Nielsens (1865-1931) selvbiografiske Min fynske Barndom (1927).

Når først Carl Nielsen er nevnt, assosierer man uvilkårlig til hans Jens Vejmand (1907), til tekst av Jeppe Aakjær (1866-1930), her i Bo Holtens kor-arrangement, fremført av Musica Ficta.

Hvem sidder der bag Skjærmen
med Klude om sin Haand,
med Læderlap for Øjet
og om sin Sko et Baand?
Det er saamænd Jens Vejmand,
der af sin sure Nød
med Ham’ren maa forvandle
de haarde Sten til Brød.

Og vaagner du en Morgen
i allerførste Gry
og hører Ham’ren klinge
paany, paany, paany,
det er saamænd Jens Vejmand
paa sine gamle Ben,
som hugger vilde Gnister
af morgenvaade Sten.

Og ager du til Staden
bag Bondens fede Spand,
og møder du en Olding,
hvis Øjne staar i Vand –
det er saamænd Jens Vejmand
med Halm om Ben og Knæ,
der næppe ved at finde
mod Frosten mer et Læ.

Og vender du tilbage
i Byger og i Blæst,
mens Aftenstjærnen skjælver
af Kulde i Sydvest,
og klinger Hammerslaget
bag Vognen ganske nær –
det er saamænd Jens Vejmand,
som endnu sidder dér.

Saa jævned han for andre
den vanskelige Vej,
men da det led mod Julen,
da sagde Armen nej;
det var saamænd Jens Vejmand,
han tabte Ham’ren brat,
de bar ham over Heden
en kold Decembernat.

Der staar paa Kirkegaarden
et gammelt frønnet Bræt;
det hælder slemt til Siden,
og Malingen er slet.
Det er saamænd Jens Vejmands.
Hans Liv var fuldt af Sten,
men paa hans Grav — i Døden,
man gav ham aldrig én.

Les også