Konstbild

Max Klinger (1857-1920), etter Arnold Böcklin (1827-1901)
Etsning og akvatint, 89 x 74 cm, syvende stadium av i alt ni, privateie.

Dette trykket ble bestilt og publisert av kunsthandler og gallerist Fritz Gurlitt (1854-1893) i Berlin, som representerte både Böcklin og Klinger.

Die Toteninsel (De dødes øy) er Böcklins best kjente maleri, og er kjent i minst fem versjoner fra årene 1880-86. Den fjerde versjonen (1884) ble dessverre ødelagt under et bombeangrep på Berln under 2. verdenskrig.

Det ser ut til at Klinger har benyttet den tredje versjonen fra 1883, Alte Nationalgallerie, Berlin som grunnlag. Den ble spredd i et stort antall eksemplarer, Forfatteren Vladimir Nabokov (1899-1977) antydet i 1936 at gjengivelser av bildet fantes i så å si alle hjem i Berlin.

En annen russer, komponisten Sergej Rakhmaninov (1873-1943) ble kjent med hva som kan ha vært dette trykket i Paris i 1907, og fikk inspirasjon til sitt symfoniske dikt med russisk titel Остров мёртвых (Ostrov mjårtvykh) op. 29 (1908). Da han senere fikk se varianten (1886) i Museum der bildenden Künste, Leipzig, skal han ha uttalt det følgende:

Меня не очень тронул колорит полотна. Если бы я сначала увидал оригинал, то, быть может, не сочинил бы свой «Остров мертвых». Картина мне больше нравится в черно-белом варианте.

(Jeg var ikke mye betatt av koloritten. Dersom jeg først hadde sett originalen, hadde jeg muligens ikke skrevet De dødes øy. Bildet betok meg mye mere i svart-hvitt-varianten).

Fritz Reiner (1888–1963) dirigerer Chicago Symphony Orchestra, i et opptak fra 1957.

Les også