Kommentarer

Västen är i ett spel där man ständigt förnekar och ignorerar vad som händer. För varje skruv blir det allt tydligare att vi är intrasslade i konflikter som vi inte kan hantera.

En stor del av vänstern har sålt sig till islam. På grund av det stora medieinflytandet utsätts vi för en alltmer stark propaganda för islam.

Det märks hur Ramadan blir mer och mer närvarande i de statliga kanalerna varje år. Muslimer tar signalen: Deras inflytande ökar och det sker på islamiska villkor. Det är svenskar som måste gå med böjda huvuden.

Israel och judarna är centrala för politisk islam. Varje gång Israel måste försvara sig ser vi att antisemitism har vuxit i Väst. Inte heller kan politikerna sluta. De är på resan.

Judarna lämnar således Europa igen och alla vet vad det betyder.

Men det är vi som står inför det värsta ödet.

Våra medier och politiker vägrar att förstå terrorens psykologi:

Vad består terrorism av? Det är en chockmetod för att förstöra motståndaren fysiskt och mentalt.

Judarna har fått lära sig att leva med terror för att överleva.

I filmen Libanon (2009) av Samuel Maoz avbildas kriget 1982, där han själv deltog, genom soldater i en stridsvagn. Alla bör titta på den här filmen och läsa Documents intervju med regissören för att förstå hur djupt krig har påverkat israelerna. Katharsis

Det finns en scen kvar: Gerillan har tagit civila gisslan och använder dem för att attackera soldaterna. Soldaterna måste bestämma: Ska de offra sig för att gisslan ska överleva där och då? Eller ska de först döda gerillorna? Om de väljer det första har de gett upp. Då förlorar de och landet förstörs. Då finns det inte längre något Israel. Terroristerna tvingar ständigt judarna att göra sådana brutala val.

Terrorism är en metod som också brutaliserar offret, eftersom det tvingar den andra parten att göra hemska moraliska val.

Den som inte berättar om terrorismmetoden lurar läsaren.

– Du kommer ihåg scenen i filmen där gerillorna tar gisslan på andra våningen i ett hus och står med civila framför dem. Ordern kommer att skjuta dem. Om du väntar fem sekunder på att skjuta kommer din vän att dö, om du väntar i 10 sekunder kommer de att dö själva. Krig tillåter dig inte att vara moralisk. Du har inte tid att överväga: vad gör jag? du måste agera på en bråkdel av en sekund. Annars är det du som dör.

– I Beirut fanns civila och vapen på alla andra balkonger. Den som ville kolla in varje plats först skulle inte leva länge.

När journalisterna och vänstern kritiserar Israel för sin brist på proportionalitet är det faktiskt terroristernas sida de står på.

Kriget brutaliserar och kriget mot islam brutaliserar oss. När vi förstår vad islam betyder kommer vår respekt för Israel att öka. När allt kommer omkring har Israel lyckats bevara ett civiliserat samhälle.

Det är inte säkert att Europa kommer att kunna göra.

Vår elit tar ständigt terroristernas sida, i humanismens namn. Det är detta som förvirrar vanliga människor. De får höra at för att vara goda medborgare måste de göra plats för främlingar, även om dom inte alls uppför sig anständigt. Det demoraliserar. Folk tappar fotfäste.

Politiker vidarebefordrar sin eget tvekan till andra.

Människor förstår inte att terrorismens bästa allierade är humanism.

Därför är det en djävulspakt att föra IS-mödrarna och deras barn ”hem” till Skandinavien.

Det är terrorismens triumf