Konstbild

Alexander Roslin (1718–1793)
Olje på lerret, 65 x 54 cm, Nationalmuseum, Stockholm,

Fransk titel: La dame au voile.

Alexander Roslin fikk sin første utdannelse i Sverige, men fant ut at det svenske markedet for portretter var begrenset, og konkurrentene var alt for mange. I 1752 slo han seg ned i Frankrike, og ble der stort sett resten av sitt liv.

Samme år møtte han også kunstnerinnen Marie-Suzanne Giroust (1734-1772), særlig kjent for sine pasteller. Hennes formyndere mente at hun ikke kunne gifte seg med en ubemidlet protestant, men måtte gi seg, og ekteskapet ble inngått i 1759.

I Nationalmuseum finner vi også dette bildet, med titel Självporträtt med hustrun Marie Suzanne Giroust målande Henrik Wilhelm Peills (1730-1797) porträtt, malt i 1767.

Olje på lerret, 131 x 98,5 cm

En mer utførlig artikkel rundt dobbeltportrettet finnes her.

Läs också