Konstbild

Lars Hertervig (1830–1902)
Olje på lerret, 64 × 74,5 cm, Stavanger kunstmuseum.

Bildet er malt etter kunstnerens opphold på Gaustad sykehus 1856-58, da han en tid fortsatt hadde råd til å kjøpe skikkelig materiale. Det er ikke vanskelig å se at Hertervig søkte motiver av samme type som August Cappelen (1827–1852). Om de to traff hverandre i Düsseldorf er usikkert, Hertervig kom dit som Hans Gudes (1825-1903) privatelev våren 1852, og Cappelen døde der den 8. juli samme år. Senere skulle Hans Gude omtale Hertervig som sin mest begavede elev etter Cappelen. Vi kan i det minste ta som en selvfølge at Gude viste Hertervig Cappelens arbeider.

August Cappelen: Utdøende urskog (1852)

Olje på lerret, 131 x 163,4 cm, Nasjonalmuséet, Oslo.

Dette bildet rakk ikke August Cappelen å fullføre. Det er sannsynligvis malt på grunnlag av skisser kunstneren gjorde i forbindelse med sine sommerbesøk i Norge, de siste i 1850 og 1851.

Grev Wedels Plass Auksjoners nettsider finner vi utmerkede gjengivelser av noen av de bilder Lars Hertervig laget da han ikke lenger hadde råd til oljefarger.

Les også