Konstbild

Xylografi (trestikk) utført av Héliodore Pisan (1822-1890) etter forelegg av Gustave Doré (1832-1883) i La Grande Bible de Tours (1866)., en fransk oversettelse av den latinske Vulgata. I denne bibel finner vi i alt 241 illustrasjoner etter Doré.

Den hellige Stefanos, hans liv og hans martyrium er omtalt i Apostlenes gjerninger kapitel 6,7 og 8. Han regnes som den første kristne martyr, og hans festdag er også hans dødsdag, den 26. desember.

I Apg 7, 55-60 (DNB 1930) beskrives steiningen av Stefanos:

Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høire hånd, og han sa: Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høire hånd!

Da skrek de med høi røst og holdt for sine ører, og stormet alle som en inn på ham og drev ham ut av byen og stenet ham; og vidnene la sine klær av sig ved en ung manns føtter som hette Saulus. Og de stenet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Og han falt på kne og ropte med høi røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og som han hadde sagt dette, sov han inn.

Den unge mann ved navn Saulus ble senere kjent under navnet Paulus.

Läs också