Konstbild

Ferdinand Bol (1616–1680)
Penn og sepia på papir, 15 × 19 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Ferdinand Bol arbeidet en tid som assistent for Rembrandt, før han etablerte sitt eget atelier i 1641. Rembrandts innflytelse i denne tegningen er så sterk at den lenge ble betraktet som Rembrandts eget verk. Rijksmuseum har en egen side om denne tegningen.

Motivet er hentet fra det 20. kapitel i evangeliet etter Johannes, der det første vers lyder (DNB 1930):

Men på den første dag i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det ennu var mørkt, og hun så at stenen var tatt bort fra graven.

Historien fortsetter i vers 11-18:

Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, bøide hun sig og så inn i graven, og hun fikk se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og de sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har tatt min herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham! Da hun hadde sagt dette, vendte hun sig om og så Jesus stå der; og hun visste ikke at det var Jesus.

Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde at det var urtegårdsmannen, og sa til ham: Herre! dersom du har båret ham bort, da si mig hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun sig om og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! det er mester. Jesus sier til henne: Rør ikke ved mig! for jeg er ennu ikke faret op til Faderen; men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader, og til min Gud og eders Gud!

Maria Magdalena kommer og forteller disiplene: Jeg har sett Herren, og at han hadde sagt dette til henne.

Läs också