Nyheter

Bråk mellan personal på okända språk. Personal som inte kan läsa eller förstå rutiner och manualer eftersom de inte pratar svenska Nu har en chef på Dragonens äldrecenter i Umeå Lex Sarah-anmält missförhållandena till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Situationen på Dragonens äldrecenter under sommaren har beskrivits som katastrofal.

De boende på äldrecentret har länge uttryckt klagomål över personalens brist på kompetens och hur de blir behandlade av personalen som är otåliga och aggressiva mot de äldre. 

Det är Västerbottenskuriren som rapporterar om anmälan och de vidriga förhållandena som de äldre lever under på kommunalt ägda Dragonens äldrecenter i Umeå. VK skriver att det saknas  rutiner kring vilka brukare som använder hörapparat, löständer och stödstrumpor vilket i sin tur inte informeras till resurspersonal som kommer för att hjälpa till. På grund av bristande rutiner så har de boende fått sova med löständer och hörapparat.

Enligt anmälan är det inte ovanligt att nattpersonal låter bli att byta inkontinensskydd på äldre som ”är jobbiga och inte medgörliga”, vilket resulterar i att de äldre ofta får sova i sin egen avföring. Dåliga rutiner med schema för dusch och städning har enligt anmälaren flera gånger lett till att boende glömts bort på toaletter och duschar.  Rutiner för mediciner efterlevs också dåligt och avvikelser rapporteras sällan in enligt anmälaren.  

I artikeln skrivs det  om att personalen uppges ha dåligt tålamod med de äldre och menar att de äldre, många gånger demenssjuka,  är jobbiga och tjatiga. I artikeln från VK så beskrivs det om öppna bråk mellan personal. Där de på olika språk skriker till varandra, vilket lett till att boende på det kommunala boendet numer känner en stor oro.

På boendet råder enligt anmälan en kultur bland personalen som ”håller varandra om ryggen och inte rapporterar avvikelser på varandra så länge brukaren inte skadats och det har underlättat arbetet”, skriver VK.

– När vi har fått mer information kan vi också ställa krav på hur det ska vara för det är inte etiskt försvarbart eller acceptabelt att de äldre ska ligga i sin egen avföring. Vi har gjort en hel del när det gäller att ändra attityden bland personalen, men det tar tydligen tid, säger Carin Nilsson (S), äldrenämndens ordförande till VK. 

Dragonen är ett kommunalt vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendet byggdes 2008. 

Les også