Konstbild

Johannes Vermeer van Delft (1632–1675).
Olje på lerret, 143 x 130 cm, Gemäldegalerie alte Meister, Dresden.

Nederlandsk titel: De koppelaarster..

Dette bildet er ganske enestående blant Vermeers genre-malerier. Det skildrer en (skal vi si) økonomisk transaksjon mellom en klient og det vi på folkelig norsk kaller en hore-mamma. Det er et tidlig verk, dersom dateringen stemmer var kunstneren bare rundt 24 år gammel. Det er antatt at mannen til venstre er kunstnerens selvportrett, og i så fall det eneste som er kjent fra hans hånd.

Det er selvfølgelig umulig å si noe sikkert om det, men madammen har en liten likhet med en av figurene – en ung ortodoks nonne – i Vasilij Surikovs (1848-1916) Forvisningen av bojarinnen Morozova fra 1887, nå i Tretjakov-galleriet i Moskva. Det er kjent at Surikov gjorde en Europa-reise i 1887, men om han besøkte Dresden er en annen sak.

Läs också