Nyheter

Svenska kraftnät har presenterat ett nytt förslag på hur elstödet till företag ska se ut. Förslaget bygger på samma modell som den tidigare för hushåll – ett stöd till elprisområdet 3 och 4 med ett maxtak på drygt 22 miljoner kronor.

Förslaget från Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen är utformat på samma sätt som det till hushåll, där de två elprisområdena i norr blir utan stöd.

– Ersättningsnivåerna bygger på hur stort medelpriset har varit i elområdena i relation till ett referenspris på 75 öre kWh. Då medelpriset i elområde 1 och 2 har varit lägre än referenspriset under perioden ges inget elstöd, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad på Svenska kraftnät i ett uttalande.

Det är EU:s regler om statsstöd som satt stopp för stödet till företag. EU:s regelverk säger att ersättningen inte får överstiga 2 miljoner euro.

Storleken på stödet bestäms av hur stor förbrukningen varit under perioden oktober 2021 till september 2022. Ersättningen för elområde 4 är 0,79 per kilowattimme och för elområde 3 är 0,50 kronor per kilowattimme.

Det finns ännu inga uppgifter om när elstödet kan betalas ut till företagen.

– Vi kan i dagsläget inte svara på när stödet betalas ut då en mängd faktorer påverkar. Vi har hemställt till regeringen om att en annan myndighet ska hantera utbetalningarna, säger Malin Stridh, avdelningschef Elmarknad.

Utbetalningarna till privata hushåll är planerade till februari i år.

 

Les også