Kommentarer

All media toppar med Tuckers intervju med Putin. Den lades upp vid midnatt europeisk tid och varade i två timmar. Media sysslar mest med att prata ner Tucker. En journalistisk tumregel säger då att man har ett ställföreträdande motiv. En riktig journalist förhåller sig till det som sades, men det gör inte media. Det ständiga nedvärderandet av Tucker visar att de är nervösa.

Här sitter de i studion på Marienlyst och bagatelliserar Tucker och säger att ”ja, ja, intervjun kommer att ses av några miljoner”, medan bara förhandsvisningen sågs av 80 miljoner.

Putin verkade full av självförtroende, självsäker. Han ville göra ett gott intryck och förmedla något. Han förstod att han hade en unik chans att kommunicera med världen. Den första frågan gällde Ukraina: – Varför invaderade du?

Putin höll en tjugo minuter lång miniföreläsning om den historiska roll Ukraina har spelat för Ryssland. De är sammanflätade. Han kunde historia. Men det hindrar inte landet från att vilja bli självständigt efter Sovjetunionens kollaps. Vad Ryssland inte går med på är att landet går med i Nato.

NRK hade mobiliserat Eirik Løkke och Gro Holm för att prata ner intervjun. Man måste fråga sig själv: Vad är de så rädda för? De riskerar att springa Putins ärenden genom att bygga upp honom som farlig. Det är inte så svårt att läsa Putin. Det var vi ganska bra på i väst under det kalla kriget.

Sovjetiska politiker intervjuades. Chrusjtjov besökte Norge. Norrmän var nyfikna och fascinerade.

Nu demoniseras Ryssland och Putin. Det finns kanske anledning att fråga: Har det hänt något med väst?

Putin säger att det inte är de som är valda i USA som styr. Det finns icke-valda.

TUCKER: “So, twice you’ve described US presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So, it sounds like you’re describing a system that’s not run by the people who are elected in your telling.”

PUTIN: “That’s right. That’s right.”

Är det därför västerländska eliter är hysteriska om Putin? Han beskriver ett system där han själv är expert. Han gjorde karriär i Sovjetunionen. Han har byggt upp ett auktoritärt system och sållar bort rivaler, senast en som skulle ställa upp mot honom i presidentvalet.

Men den obekväma frågan är: Händer inte samma sak i USA? Högsta domstolen samlades och övervägde Colorados högsta domstols beslut att Trump skulle tas bort från valsedeln. De åberopar ett stycke från efter inbördeskriget. Men det gällde på statlig nivå. Domaren Samuel Alito frågade Colorados försvarsadvokat Jason Murray: Har du några exempel på att en kandidat på nationell nivå pekats ut av en stat? Nej, det hade inte Murray. Därmed togs problemet upp: Vad kommer att hända med presidentvalet om en stat kan ogiltigförklara en nationell kandidat?

Men media vill inte att väljarna ska veta något om den frågan. De tror att väljarna är – eller snarare: de behandlar väljarna som vore de idioter. Om media inte ställer de rätta frågorna kommer de att missa det. Problemet är bara mängden frågor: De hopar sig. De gäller snart för alla områden i livet: Det gröna skiftet är ett massivt bedrägeri, Bidens korruption, hans mentala och fysiska förfall kan bevittnas dagligen. Ändå nämner Dagsnytt det bara i förbigående – han gjorde Egyptens president al-Sisi till Mexikos president. De nämner inte att presskonferensen i Vita huset den här gången liknade en riktig presskonferens. De undergräver sanningen om våra egna samhällens förfall och sönderfall på grund av invandring. I USA går det ännu snabbare. Där har Biden släppt in runt 10 miljoner. När han lovar att göra något lägger han fram en lag som institutionaliserar öppna gränser. Till och med den republikanske ledaren för senaten, Mitch McConnell, som hjälpt till att förhandla fram paketet, fick kalla fötter och ändrade sig. Om Vita huset hade lyckats lura republikanerna att rösta på paketet hade de kanske förlorat valet den 5 november, och särskilt mot kongressen.

Nordiska medborgare får inte veta detta. Allt hänger ihop med allt. Våra landområden kommer också att översvämmas. Men våra regeringar bryter ner vår motståndskraft.

Våra medier har intagit samma ståndpunkt som de hade i Sovjetunionen: Försvara partilinjen. Inget utrymme för tvivel. Tvivel är ett tecken på svaghet.

Men tvivel är journalistikens förutsättning! Utan tvekan håller media på att bli en grammofonskiva.

NRK och Eirik Løkke förstår inte att allmänheten kan bestämma sig. De kan gå till tuckercarlson.com och se intervjun.

Frågan om Nord Stream 1 och 2 uppstår också här. Eftersom Norge ingår är det intressant.

TUCKER: But I’m confused. I mean, that’s the biggest act of industrial terrorism ever, and it’s the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn’t you present it and win a propaganda victory?

PUTIN: In the war of propaganda, it is very difficult to defeat the United States because the United States controls all the world’s media and many European media. The ultimate beneficiary of the biggest european media are american financial institutions. Don’t you know that? So it is possible to get involved in this work, but it is cost prohibitive, so to speak. We can simply shine the spotlight on our sources of information and we will not achieve results. It is clear to the whole world what happened, and even american analysts talk about it directly.

TUCKER: Men jag är förvirrad. Jag menar, det är den största industriella terrorismen någonsin, och det är den största utsläppen av CO2 i historien. Okej, så om du hade bevis och antagligen berättade för dina säkerhetstjänster, dina underrättelsetjänster och du ville att Nato, USA, CIA, Väst skulle göra detta, varför skulle du inte presentera det och samla in en propagandaseger?

PUTIN: I propagandakriget är det väldigt svårt att besegra USA, eftersom USA kontrollerar all världens media, inklusive många europeiska. Den slutliga mottagaren av de största europeiska medierna är amerikanska finansinstitut. Vet du inte det? Så det är möjligt att engagera sig i detta arbete, men det kostar och är oöverkomligt. Vi kan helt enkelt rikta strålkastarljuset på våra informationskällor, men vi kommer inte att uppnå resultat. Det är klart för hela världen vad som hände, och även amerikanska analytiker talar direkt om det.

Men detta svar är ”sovjetiskt” och stämmer inte. Om ryssarna har bevis skulle det utvärderas utifrån vad Seymour Hersh och andra har skrivit. Vi har en referensram. Historien om att ukrainare låg bakom är därför löjlig. Putin är precis där. Man måste fråga sig vem som hade förmågan att utföra sabotaget. Biden var dum nog att säga att Pipeline 2 aldrig skulle tas i drift; det skulle de se till. – Hur? frågade den tyske journalisten under presskonferensen med Olaf Scholz. – Du ska få se, svarade Biden.

Svaret på hysterin kring Tuckers resa till Moskva finns i Washington. Han är journalisten som tar fram att Washington mer och mer ser ut som Moskva, nu också med en korrupt, senil president som inte hålls ansvarig för att ha bevarat hemligstämplade dokument. Det kommer dock att vara Trump. Tycker verkligen media att folk är så korkade att de inte ser maktmissbruket?

Les også