Ur flödet/i korthet

Så ska jag skriva lite om treenigheten i kristendomen. Det här är bland det svåraste man kan diskutera med muslimerna, och behärskar man inte teologin i detta så grillar de en. Huvudproblemet för muslimerna är att de inte förstår treenigheten i rätt kontext, och det är främst detta som de använder för att få kristna att konvertera till islam. Därför är det väldigt viktigt att vi behärskar teologin kring detta, så att vi kan försvara det i dialog med muslimerna och förklara för dem vad det handlar om.

Enligt muslimer är själva treenigheten i kristendomen hädelse, eftersom vi säger att Jesus är Guds son. De menar att Gud bara är en och att han inte har några andra partners vid sin sida. De tror också att treenighetens teologi innebär att det finns tre gudar med Fadern, Sonen och den Helige Ande.

För det första beskrivs själva treenigheten i kristendomen felaktigt i Koranen, och för det andra är kristendomen en monoteistisk religion.

Treenigheten som vi finner i Koranen 5:116 är följande:

Gud (Fadern) – Jesus (sonen) – Jungfru Maria.

Mig veterligt finns det inget kristet samfund i hela världen som har denna version av treenigheten, och mig veterligt finns det heller inget kristet samfund i hela världen som säger att det finns tre gudar.

Treenigheten i kristendomen är följande:

Gud (Fadern) – Jesus (Sonen) – den Helige Ande.

Treenigheten i Koranen 5:116 ger starka indikationer på att personen i Koranen menade att vi kristna säger att Jesus är Guds biologiska son och att Gud (Fadern) är gift med jungfru Maria. Det betyder i grunden att personen i Koranen inte har förstått treenighetens teologi korrekt. När vi säger att Jesus är Guds son menar vi inte att han är Guds biologiska son, utan Guds andliga son. Vi tror inte heller att Gud (Fadern) är gift med Jungfru Maria och har fått Jesus genom ett äktenskap med henne.

Gud (Fadern) är en ande som Jesus säger till oss i evangeliet, och det är denna Guds ande som vi menar är hos Jesus när vi säger att han är Guds son. Vi säger alltså inte att Jesus är Guds biologiska son.

Här berättar Gud för profeten Jesaja om Jesus och hans förhållande till frälsaren:

Detta är min tjänare som jag ger kraft,

min utvalde som jag har kär.

Jag låter min ande komma över honom,

han skall föra ut rätten till folken.

Han ropar inte, han höjer inte rösten,

hans stämma hörs inte på gatorna.

Det knäckta strået bryter han inte av,

den tynande lågan släcker han inte.

Trofast skall han föra ut rätten.

Han skall inte tyna bort eller knäckas,

innan han fört rätten till seger på jorden.

Fjärran länder väntar på hans undervisning.

Så säger Gud, Herren,

han som har skapat himlen och spänt upp den,

brett ut jorden med allt vad den alstrar,

han som gett liv åt människorna där,

livsande åt dem som vandrar på jorden:

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,

jag tar dig vid handen och skyddar dig.

Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk

till ett ljus för de andra folken.

Du skall öppna de blindas ögon

och befria de fångna ur fängelset,

ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.

Jag är Herren, detta är mitt namn.

Jag delar inte min ära med någon,

inte min berömmelse med gudabilder.

Det som förut var är förbi,

nu förkunnar jag något nytt.

Innan det ännu spirat

kungör jag det för er.

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,

sjung hans lov över hela jorden.

Må havet brusa och allt det rymmer,

fjärran länder jubla och de som bor där.

Må öknen och dess städer ropa,

byarna där Kedar bor.

Må folket i Sela glädjas,

höja jubelrop från bergens krön.

Ge Herren äran,

lovprisa honom i fjärran länder!

Herren drar ut som en kämpe,

som en krigare, upptänd av stridslust,

han utstöter härskrin

och visar fienden sin styrka.

Länge har jag tigit,

varit tyst och behärskat mig.

Nu vrålar jag som en födande kvinna,

flämtar, drar efter andan.

Jag förhärjar berg och höjder,

allt som växer där skall torka bort.

Floder förvandlar jag till torra fåror,

jag låter sjöarna torka ut.

Jag skall leda de blinda på vägen,

föra dem längs okända stigar.

Mörkret framför dem gör jag till ljus,

oländig mark blir jämn.

Det jag nu har sagt skall jag göra,

jag viker inte från det.

I djupaste skam tar de till flykten,

de som förtröstar på gudabilder

och säger till beläten: »Ni är våra gudar.«

Ni döva, lyssna!

Ni blinda, se!

Vem är blind om inte min tjänare,

vem är så döv som budbäraren jag sänder?

Vem är lika blind som min utsände,

lika döv som Herrens tjänare?

Han ser mycket, men bryr sig inte om det,

hans öron är öppna, men han lyssnar inte.

Herren är rättfärdig, därför vill han visa

att hans lag är härlig och stor.

Men detta är ett plundrat och skövlat folk.

Alla hölls fångna i hålor,

i fängelser gömdes de undan.

De skövlades och ingen hjälpte dem,

de plundrades och ingen sade: »Ge tillbaka!«

Vem av er hör detta,

ger akt och lyssnar hädanefter?

Vem utlämnade Jakob åt skövling,

Israel åt plundrare?

Det gjorde Herren, han som vi syndat mot.

De vägrade följa hans vägar,

lyssnade inte till hans lag.

Då tömde han sin brinnande vrede över dem,

lät dem drabbas av krig och våld.

De omvärvdes av eld men kom inte till insikt,

brändes av lågor men tog inte varning.

Jes 42

 

Gud Fadern är en ande och när denna ande är hos Jesus då är han Guds andlige son, profet och Messias. Det betyder inte att det finns tre gudar, utan att det bara finns en Gud som verkar i tre olika roller. Han verkar alltså som Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Det är väldigt viktigt att vi förklarar detta för muslimerna så att de sedan kan bli av med sina vanföreställningar om att vi säger att det finns tre gudar och att Gud är gift med Jungfru Maria och har Jesus genom ett äktenskap med henne. När de kommer att förstå att vi pratar om det andliga och inte det biologiska, då är de på god väg att förstå vad vi menar med vår treenighet. Enligt min uppfattning har muslimer svårt att skilja det biologiska från det andliga.

Hjälp dina muslimska vänner att förstå detta och hjälp dem att förstå att det inte är hädelse att tro att Jesus är Guds andlige son, utan ett faktum som Gud själv har berättat för oss om genom profeten Jesaja i Gamla testamentet.

Emanuel Sarwar är en troende och praktiserande kristen som växte upp med islam och har kunskap om både Bibeln och Koranen.

Les også