Nyheter

Enligt en artikel i Financial Times undersöker Säpo nyligen inträffade tågurspårningar i norra Sverige och misstänker att det kan vara ett resultat av statsfinansierat sabotage. ”Det är svårt att avgöra om det har ökat, om Ryssland har blivit slarvigt eller om underrättelsetjänsterna har förbättrat sina utredningsmetoder,” säger Keir Giles från tankesmedjan Chatham House till tidningen.

Artikeln varnar för ökad rysk sabotageaktivitet i Europa och nämner tre europeiska länders underrättelsetjänster. Förutom händelserna i Berlin och Tallinn kopplas även tågurspårningar i Tjeckien till ryska aktiviteter. Giles påpekar att det alltid finns en kombination av skäl bakom Rysslands handlingar och att man inte bör begränsa sig till en enda förklaring.

Financial Times har pratat med Keir Giles på tankesmedjan Chatham House, som resonerar om den ryska aktiviteten i Europa.

– Det är svårt att veta om det ökat, om Ryssland blivit slarviga eller om underrättelsetjänsterna har blivit bättre i sitt utredande. Men oavsett är det mycket som händer, säger han.

Fler incidenter har skett nyligen, som explosioner på en vapenfabrik i Wales och attacker mot tåg på Malmbanan, som misstänks vara kopplade till Ryssland. Enligt Dagens Arbete har gruvbolaget LKAB förlorat betydande summor på grund av tågurspårningarna.

Gruvbolaget LKAB har enligt Dagens Arbete förlorat 100 miljoner kronor om tågen inte går.