Nyheter

Hanna Lindholm, statsvetare och kriminologstudent som inte har någon känsla för politisk korrekthet. Foto: Twitter / Lindholm

Det är inte ovanligt att förklara brott och våld från invandrare med socioekonomisk bakgrund. Men nu hävdar en svensk studie att förnedring inte handlar om ekonomisk vinst, utan om makt och status.

Studien har fått titeln Förnedringsrån som statusmarkör och genomfördes vid institutionen för kriminologi vid Stockholms universitet av Hanna Lindholm och Martin Jauer. Studien hävdar att förnedrande rån fungerar som en bekräftelsemetod för förövarna, som ofta utlöser varandra till allt mer allvarligt våld, skriver Nyheter Idag.

Forskarna har genomfört djupintervjuer med flera poliser, som alla tycker samma sak: Det handlar om status och makt, inte om ekonomisk vinst.

De gör det just för att förnedra och för att få status och ett rykte. Jag tror det är största anledningen”, säger en av poliserna i studien.

”Och så ska den ena vara mer förnedrande än den andra och sådär. Återigen bara för att försöka vara någon och kanske eh… bli mer ansedd ’fan vad duktig du var på rån, jag gjorde såhär, vad gjorde du?’, ’jag gjorde såhär’, så att även i den nischade gruppen personrånare så ska man på något sätt vinna över varandra.”

”Det är nästan fel att kalla det rån. Det är ett rån för de tar ju saker men den största anledningen är inte ekonomisk vinning vad jag tror”, säger en av de svarande.

”Det är en någon form av mitch-match mellan hot, misshandel och rån där definitionen av rånet inte är det primära utan det är att jävlas i någon form av maktutövning”, säger en annan.

Hanna Lindholm beskriver sig själv så på Twitter:

Statsvetare, kriminologistudent och högerlagd debattör som inte har mycket till övers för politisk korrekthet. Stark anhängare av rationalism och sunt förnuft.

Det handlar om att visa upp och framstå som ”cool”, säger Lindholm till Nyheter Idag.

– Jag håller med om vad poliserna sa om att samhället måste ta krafttag tydligare. Inte bara hårdare straff utan allt måste funka. Det är en kombination av sociala insatser och hårdare straff. De måste kanske tvingas ut i sommarjobb och familjen måste bli mer närvarande. Kanske sommarskola och sommarjobb och att socialtjänsten ska ha tydliga åtgärder.

– Sen vill jag förtydliga att jag inte vill spärra in ungdomar under 15. Är det en 11-åring som gör det här måste de ha bättre stöd.

Kjøp Klanen her!