Konstbild

Johan Christian Dahl (1788-1857)
Penn og lavering på papir, 16,7 x 20,6 cm, Statens Museum for Kunst, København.

I 1811 fikk Dahl mulighet til å studere ved Akademiet i København, og han skulle oppholde seg der til september 1818, samme år som denne tegningen ble utført, da veien gikk videre til Dresden i Tyskland.  Motivet er et gårdstun i Sorø, Fra Apoteket eller Gæstgivergaarden ”Haabet”. Det er datert og signert Dahl. Soröe d. 1 August 1818.

Dahl slo seg ned i Dresden for godt, men gjorde reiser til både Italia og ikke minst til Norge, der han gjorde forarbeider til mange av sine større bilder, som han fullførte i atelieret. I 1820 ble han medlem av Akademiet i Dresden, og fra 1824 professor sammesteds.

Läs också