Doc-TV

Gamle, store, stabile og statsbærende partier kollapser foran velgernes øyne og nye småpartier dukker opp, partier som ofte står sterkt til høyre eller venstre. Dette er trenden i Norge, Sverige og mange andre europeiske land. Det politiske kartet tegnes på nytt, men om endringene blir sett på som en trussel mot demokratiet eller en demokratisk mulighet avhenger i stor grad av om endringen ses fra høyre eller venstre.

Onsdagens samtale er basert på boken De moderate folkepartiers fall i Europa av forfatteren og idéhistorikeren Tarjei Skirbekk. Skirbekk ser på endringene i Europas politiske landskap som problematiske og nærmest som en trussel, når valgdeltakelsen faller og velgerne forlater de tidligere mektige sosialdemokratiske, kristendemokratiske og liberale partiene.

Men er det virkelig velgerne som har forlatt partiene – kan det ikke like gjerne være omvendt? At det er våre politikere som har sluttet å ivareta folkets beste og heller fokuserer på hva som gagner dem selv? Stadig flere faktorer peker mot dette, og kanskje er det nettopp derfor politikere føler seg truet og feiltolker alt som truer deres egen makt som en «trussel mot demokratiet»? I så fall har våre sosialistiske partier fullstendig mistet sine røtter og blitt til den autoritære makten de en gang ønsket å motarbeide.

Det kan være en gylden mulighet for opposisjonspartiene – men samtidig har opposisjonen sluttet å eksistere og partier fra høyre til venstre har samlet seg et sted i sentrum hvor «alle er blitt sosialdemokrater».

Samtidig som gapet mellom folkene og deres politikere øker, vokser behovet for reell endring. Politikkens fokus må flyttes fra ulike ideologiske prosjekter og særsaker, til de sakene som anses som viktige for – og av – folket. Skal vi klare det, må vi kanskje starte et annet sted enn i politikken, nemlig i de kreftene som fortsatt binder oss sammen og skaper det samholdet som kan utvikle samfunnet i positiv retning.

Her er podcasten fra Politisk Kvarter som ble nevnt under kveldens sending

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Skriv en mail til dan@document.no hvis du ønsker å bli med på mailinglista der vi gir dere daglige oppdateringer om sendetider.

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!