Doc-TV

Studien fra Johns Hopkins-universitetet som viser at menneskelig kostbare korona­nedstengninger ikke reddet mange liv, burde ha vært førsteside­stoff verden rundt. Men sannheten er farlig for makten som lever på løgner. Det gjelder skikkelser som Anthony Fauci, som påberoper seg vitenskapelig ufeilbarlighet, men også medier som har løpt hans ærend.

Fordi det er menneskelig å feile skjer det uunngåelig fra tid til annen at vitenskapsfolk er overbeviste om ting som senere viser seg å være galt. Vitenskapen er ikke statisk, og mange teorier har gjennom historiens løp blitt kastet på skraphaugen.

Men det pseudo-santiære teknokratiet som har detaljstyrt våre liv de siste to årene, skal ikke bare ha seg frabedt motforestillinger, det fortsetter også å påberope seg ufeilbarlighet – selv når det har hevdet diametralt motsatte oppfatninger.

Handler dette om noe mørkere enn vanlig korrupsjon? Hvordan skjedde det at verden gikk inn i sin hittil mest kolossale massepsykose? Og er det en vei ut av dette uføret? I kveldens sending kretser Øyvind Thuestad, Hans Rustad og Christian Skaug rundt disse spørsmålene.

 

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

De som ønsker daglige varsler om Dagsordens sendetid på e-mail, kan skrive til dan@document.no

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!