Konstbild

Photochrom-trykk, utgitt av Detroit Publishing Company, Library of Congress, Washington DC.

Nederst er det påført på fransk og russisk 8935. P.Z.-ODESSA.L’ESCALIER RICHELIEU ОДЕССА.РИШЕЛЬЕВСКАЯ ЛЕСТНИЦА, som tilsvarer Odessa, Richelieu-trappen.

Trappen sto ferdig i 1841, og var en betydelig forbedring av adkomsten til havnen.

Navnet Richelieu sikter ikke til kardinalen, men hans slektning hertugen av Richelieu (1766–1822) som gikk i russisk tjeneste, og ble Odessas første guvernør. Ovenfor trappen kan vi ane hans monument, reist i 1828.

Navnet Potemkin-trappen har ingen sammenheng med Katarina den stores favoritt Grigorij Potemkin (1739-1791). men med Sergej Ejsensjtejns (1898-1948) stumfilm Panserkrysseren Potemkin fra 1925. En særdeles dramatisk scene foregår i denne trappen – men det var i virkeligheten aldri noen massakre der i forbindelse med hverken panserkrysseren og dens mytterist-mannskap, eller i den følgende revolusjon i 1905.