Konstbild

Photochrom, 16,5 x 22,5 cm, Library of Congress, Washington DC.

Nederst er det påført 15.030. P.Z. JERUSALEM. Man kan dermed anta at det er produsert av Photoglob Zürich.

Motivet er Tempelhøyden i Jerusalem, sett vestover fra Oljeberget over Kidron-dalen. Rett under Klippemoskéen ser vi Den gylne port. Den regnes som den eldste porten i Jerusalems bymur, og er omtrentlig datert til 5-600-tallet evt. – altså i byzantinsk tid. I følge tradisjonen er det den porten Jesus red gjennom inn i Jerusalem på Palmesøndag. I alle fall må han ha ridd gjennom en port.

Tradisjonen sier videre at det er den port Messias skal gå gjennom når han vender tilbake. Porten ble murt igjen og åpnet flere ganger, sist den ble gjenmurt var under tyrkerne i 1541. Noen sier at sultanen befalte det for at Messias skulle utestenges, mens andre sier at det er ingen sak for Messias å velte vekk steiner, slik han gjorde ved oppstandelsen.

Läs också