Doc-TV

Jeg tør påstå at Norge var et friere samfunn før enn det er nå og da tenker jeg konkret på hva folk snakket om. De var mer seg selv. Nå passer de tunga. Det er ting de kan si og ting de ikke kan si og hvis følsomme temaer ikke kan unngås må de omtales på en omstendelig måte.

Barna blir indoktrinert helt fra barnehaven. De kjenner ingen annen virkelighet enn den som Supernytt formidler. Formynderne tror at de heller ikke kommer til å få andre tanker i oppveksten. Det er naivt og stupid. Formynderne tror de kan legge så mye press på menneskene at de bøyer seg. All historisk erfaring sier det motsatte.

Filosofen Isaiah Berlin sier at mennesket er som stykke tre som er vridd. Det vokser ikke rett. Vi er ”vriomme”. Og sier Berlin: De som tror at de kan gjøre likerettet materiale av menneskene lider av en farlig illusjon. Det går ikke. De støter an mot menneskets natur.

Det er det dagens system gjør. Det vil skape et nytt menneske og det forliter seg på tvang, subtil og direkte.

Documents oppgave er å avsløre denne tvangen. Da blir systemet rasende. Det får ikke hjelpe.

Videoen er klar til å sees via Odysee, der vi nå har en egen Podcast kanal! Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!