Doc-TV

Hver gang vi reiser ut for å møte leserne blir det en opplevelse. Det går opp for oss at det vi holder på med er å bygge en organisasjon.

Sitatet jeg tar på husken, men ikke husker opphavsmannen til, er far til Martine Magnussen, som sier at det nok ikke blir lett å få til en forståelse med gjerningsmannen pga kulturelle og religiøse problemer.  Når han innrømmer å ha gjort det kommer familien til å vende seg bort fra ham, sier Magnussen. De har et helt annet forhold til drap enn vi har. Men det ønsker vi ikke å bore i, for vi ønsker ikke å vite.

Min opplevelse er at folk er klare for mye mer enn det de tilbys. Hvis Document går foran vil folk følge på.

 

Hvis du setter pris på skogpoddene: Vipps oss på 13629. Alle bidrag hjelper.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

Kjøp gode bøker fra Document forlag:

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!