Konstbild

Frank Eugene (1865–1936)
Platinakopi, 12,0 x 16,8 cm, Stieglitz-samlingen, Metropolitan Museum of Art, New York.

Bilder som dette kan få en til å tenke på Pauli ord i trettende kapitel av det første korintierbrevet:

βλεπομεν γαρ αρτι δι εσοπτρου εν αινιγματι

(Transkribert: blepomen gar apti di esoptrou en ainigmati)

som i den svenske oversettelse av 1917 gjengis med:

Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel.

Over hundre år har gått siden bildet ble eksponert, og både fotograf og modell har gått ut av tiden. Men bildet finnes fortsatt, og vitner om hva som en gang fantes.

Jeg har ikke klart å finne noen biografiske opplysninger om lille Birgitta Wenz.

Les også