Nyheter

Public Service ska vara opartisk och balanserad i sin nyhetsrapportering. Men det har visat sig att många gånger så är det inte så. Många har under åren reagerat på detta och Public Service har fått mycket kritik. Den senaste tiden så har fler och fler oberoende granskare börjat syna Public Service och vad de faktiskt håller på med.

På Twitter finns “granskning”. Ett konto som under flera år granskat Public Service och många gånger avslöjat att de inte följer sitt uppdrag.

Dom skriver på sin twitter:
“SVT, SR o UR ska vara opartiska & sakliga. Alltför ofta är det inte så. Därför granskar vi public service.”

Documents Roger Sahlström kontaktade personerna bakom kontot på Twitter och de skriver tillbaks:

Vi är kritiska till vad vi uppfattar som kraftig vänsterlutning inom ”public service” – en institution som skattebetalarna finansierar med 9 miljarder om året för att få tillgång till ”opartisk” och ”saklig” information.  Alltför ofta lever ”public service” inte upp till det (vilket alltså är grundläggande krav för SVT/SR/UR:s sändningstillstånd – opartiskhet och saklighet). 

Debatten om ”public service” är ganska intensiv och våra granskningar börjar bli rätt många nu. Vår lista över ”mannen på gatan”-fall blir längre och längre.  Vi tycker att ”public service” borde avvecklas och göras om till en frivillig betaltjänst, alternativt bantas kraftigt. De uppgifter SVT/SR/UR har inom totalförsvaret kan de få ha kvar, men kostnaderna för den uppgiften är relativt små.

Deras granskningar av “mannen på gatan”-reportaget går många gånger viralt på sociala medier. Gång på så avslöjar dom att det inte är någon vanlig ”svensson” som Public Service intervjuar. Utan istället är  det allt oftast en person som är kopplad till ett politiskt parti eller lobbyorganisation. 

Senast i raden av avslöjanden är en av de personer SVT ”slumpmässigt” valt att fråga är Valencia Igiraneza som är valledare/ombudsman för Centerpartiet.

Granskning driver också en hemsida som heter I allmänheten tjänst där de presenterar alla sina fall av tveksamheter från Public Service där dom skriver:

Vi har i flera år rapporterat om fall där SVT/SR ”missar” att redovisa viktig information om personer de intervjuar, till synes helt slumpvis, på stan. Det kan även handla om gäster i tv-studion eller publik i debattprogram. Oftast handlar det om att SVT inte uppger partitillhörighet på intervjupersonerna, men även att t.ex. facklig bakgrund undanhålls för tittarna/lyssnarna/läsarna.

För våra läsare redovisar vi här alla ”mannen på gatan”-fall vi uppmärksammat mellan åren 2016 och fram till augusti 2022.

I samtliga fall – utom två – handlar det om rödgröna partiföreträdare eller personer med vänsterbakgrund. I det ena undantagsfallet medverkade en inbjuden expert där SVT för ovanlighetens skull redovisade partibakgrund. Men då ”råkade” det handla om en KD-engagerad kriminolog. I det andra undantagsfallet handlade det om indicier/misstankar om att en ”slumpvis utvald” kvinna som uttryckte entusiasm för höjt dieselpris i själva verket inte var slumpmässigt utvald.

Det är i dagsläget  oklart kring varför SVT så många gånger haft sån otur när de ska intervjua folk på stan. Ingen hos SVT har velat svara på frågor om detta utan man kopplas bara runt bland en massa personer som alla säger att de är fel person att svara på sådant. 

Nedan följer några av deras avslöjanden av “mannen på gatan”

2022-08-11

SVT Rapport intervjuar en lantbrukare i Västmanland som är optimistisk om årets skörd och rent allmänt positiv till förutsättningarna för lantbruket. Men SVT ”råkar tyvärr missa” att nämna för tittarna att lantbrukaren kandiderar till kommunfullmäktige för Centerpartiet.

2022-06-15

SVT ”Sverige möts” om dödsskjutningar och gängkriminalitet. ‪Förutom kraftig vänsterdominans hos både medverkande (6 mot 2) och bland publiken ‪råkar en‬ ”opartisk” advokat ha bakgrund inom radikal vänster, vilket SVT undanhåller för tittarna. 

Redan 2019 debatterade advokaten återvändande IS-terrorister mot moderaten Hanif Bali i SVT ”Opinion Live” under ”falskt flagg” av opartiskhet.

2022-01-01

SVT intervjuar ”en slumpvis utvald” kvinna vid en bensinmack i Globenområdet i Stockholm med anledning av det rekordhöga dieselpriset. SVT ställer frågan om det är rimligt att höja priset så kraftigt för klimatets skull. Kvinnan svarar med stort eftertryck och ett belåtet leende, att det absolut är rimligt – alla gånger! Men var hon verkligen slumpmässigt utvald? Detta debatterades flitigt på sociala medier efteråt och många misstänkte att kvinnan var utvald i förväg för att SVT skulle få det önskade svaret – alltså det svar som går i linje med regeringens politik. 

2021-09-20

SVT rapporterar om regeringens valbudget med bland annat satsningar i form skatteavdrag för barnfamiljer. ”Mannen på gatan” som intervjuas i inslaget ”råkar” vara gruppledare för Vänsterpartiet i en kommun i Storstockholm.

2021-09-19

SVT intervjuar en skogsbiolog om tillståndet i skogen. Att intervjupersonen kandiderade till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet inför valet 2018 nämns inte.

2021-06-29

Efter Löfvens avgång som statsminister intervjuar SVT ”slumpvist utvalda” väljare på stan i Örnsköldsvik om vad de tycker om det politiska läget. SVT ”råkar missa” att nämna att en av intervjupersonerna är aktiv miljöpartist och sitter i ledningsgruppen för Miljöpartiet i Örnsköldsvik.

2021-05-06

SVT intervjuar en ”andrahandshyresgäst” om bostadssituationen för unga. Intervjupersonen ”råkar” vara lobbyist för Hyresgästföreningen (S).